Başvuru Genel Bilgiler


Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında, gerek Bölgenin gerekse ilgili mevzuatın getirdiği avantajlardan faydalanarak faaliyet göstermek isteyen bütün girişimci firmalar bu bölümde detaylı olarak açıklanan başvuru prosedürü tamamlamak durumundadır.

Başvuru prosedürü girişimcileri istenilen bilgi ve belgeleri en kısa ve en efektif şekilde tamamlamalarına yönelik olarak planlanmıştır. Bu kapsamda Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer almak isteyen girişimci firmaların başvurularının yapılmasından Trakya Teknopark’ta faaliyete başlamalarına kadar geçen süreç aşağıda linkler içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

 

  1. Ön Başvuru - https://argeportal.trakyateknopark.com.tr/OnBasvuruFormu
  2. Esas Başvuru
  3. Değerlendirme Süreci

 

Girişimci firmaların statüsünden, finansal kaynaklarından ve büyüklüklerinden bağımsız olarak her büyüklük ve çeşitte kurulmuş olan girişimci firmaların eşit ve objektif bir şekilde süreçleri tamamlamaları amacıyla bu süreçlerde uygulanacak prosedürler ve bu süreçlerde kullanılan formlar oluşturulmuştur.

Başvuru Kiralama Seçenekleri


Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan başvuru sahiplerine, Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri için aşağıda nitelikleri belirtilen ofislerden uygun bir tane bulunması durumunda kiralama yapılarak Ar-Ge Alanı tahsis edilir.

 

  • 16 m² ile 75 m² arasında değişen boyutlarda Ar-Ge Alanlarımız mevcuttur.
  • 2017 yılı için Ar-Ge Alanı ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

 

  Ar-Ge Alanı Kira Bedeli Ortak İşletme Gider Bedeli
 Firmalar  22,50- TL / m² + KDV  10,00-TL / m²
 Öğretim Elemanları  17,00- TL / m² + KDV  10,00-TL / m²