EKOLAB Araştırma Geliştirme Danışmanlık Eğitim Pazarlama ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Standard Post with Gallery

EKOLAB Araştırma Geliştirme Danışmanlık Eğitim Pazarlama ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti; Trakya Üniversitesi Edirne Etoknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Bina ve Kuluçka Merkezi’nde üçü üniversite öğretim üyesi dört ortak tarafından kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Firmamız; Muhasebe ve Finans Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Planlama (Bütçe) konularını içeren Mali Analiz ve Raporlama Yazılım Sistemi (FPMAR Yazılımı) üzerinde çalışmak için faaliyetine başlamış; projeye Risk Yönetimi ve Rating konularını da eklemiştir. Amaç 2012’de yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde özellikle KOBİ boyutundaki işletmelere yönelik bütçe oluşturma, mali tablolara bağlı olarak performans değerlendirme ve geleceğe yönelik doğru karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktır. Diğer taraftan işletmelerimizi yakından etkileyen ve gelecekte daha da etkisini hissedeceğimiz BASEL uyum sürecinde de sözkonusu çalışmanın işltmelere yardımcı olacağı açıktır. Firmamız bu çerçevede yazılım çalışmalarının yanısıra saha araştırma, eğitim, bilgilendirme ve seminer faaliyetleri göstermektedir. Firmamız yazılımı firma dışında yaptırmakta ancak yazılım için gerekli bilgi ve analiz verileri firma ortakları tarafından sağlanmaktadır.

 

Firmamız yerel yönetimlere; sektörel kuruluşlara yönelik strateji raporları, çeşitli araştırma ve  projeler konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Firmamızın bir diğer faaliyet konusu da internet üzerinden çeşitli platformlar oluşturmaktır. Bu çerçevede “stajakademi.net” sitesi üzerinden staj yapmak isteyen öğrecileri gereksinimi olan işyerleri ile buluşturmakta, bu konuda da tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.

No:28

uzunoglusadi@gmail.com

Çalışan Sayısı:1

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri