KONSALT Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Standard Post with Gallery

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, tüm ülkeleri ve iş yapış şekillerini dramatik şekilde etkiliyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de BT sektörünü sosyal ve ekonomik dönüşümün itici gücü olarak görmektedir. Yazılım ve yazılım danışmanlığı, Türkiye’de BT sektöründe en hızlı gelişen ve en umut verici alanlardan biridir. Son 20 yılda, yazılım alanı kapasite, üretim ve kullanım açısından büyük bir ivme kazanmıştır.

Gerek Türkiye gerekse ilgili pazarlarla uluslar arası  iş alanlarındaki büyüme potansiyelini gören Konsalt Bilgi Teknolojileri, iş teknolojileri optimizasyonu ve uyarlamaları, BT değişim ve dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ve yazılım hizmetleri sağlamak için 2011 yılında kurulmuştur.

İş Hizmetleri Yönetimi, Uygulama Performans Yönetimi, Operasyon Yönetim Yazılımları, Sistem, Ağ ve Depolama Yönetimi, Konfigürasyon Yönetim Sistemleri, Operasyon ve Sunucu Otomasyonu, Bulut Hizmet Otomasyonu, SAP Otomasyonu, Büyük Veri konularında uzmanlaşmıştır.

No:35

info@konsalt.com.tr

Çalışan Sayısı:8

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri