TRAKYA Ar-Ge Teknoloji Geliştirme Limited Şirketi

Standard Post with Gallery

Trakya Ar-Ge Şirketimiz aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek üzere kurulmuş olup;

Tarımsal Sanayi İşletmelerinin teknolojileri, ürettiği veya üretmek istediği ürünler ile ilgili araştırma, geliştirme (faaliyetlerde bulunmak, yeni teknolojiler geliştirmek, teknoloji transferleri yapmak, yeni ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

Sanayi tesislerinin çevreyi koruyarak, zarar vermeden çalışabilmeleri amacıyla kullanacakları yöntem ve teknolojiler ile ilgili araştırma, geliştime çalışmaları yapmak,

Bilgi, iletişim ve bilişimteknolojileri, bilişim teknolojileri , bilişim güvenliği ve elektronik imza ve elektronik kimlik (sertifika) sağlayıcılığı alanlarında yeni teknolojiler geliştirmek, yazılımlar yapmak, yeni ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

Yapılan araştırma, geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen sonuçların veya geliştirilen teknolojilerin, veya teknolojiler transferlerinin ticarileştirilmesi ile ilgili; mark ve patent tescilleri ve imtiyaz hakları gibi her türlü yasal hakkın tescili ticarileştirilmesi gibi iyileşmelerin yapılmasını sağlamak,

Marka, Patent, İmtiyaz gibi elde edilen, hakların bir veya birkaçının veya tümünün başka firma ve şahıslara devri, satışı,kiralanması gibi iş ve işlemleri yapmak üzere faaliyet göstermektedir.

No:22

oguzhan.karatas@ozturkyem.com

Çalışan Sayısı:3

İnşaat