Üçkardeşler Tekstil A.Ş

Standard Post with Gallery

Üretim faaliyetlerini tüm ilgili birimleri kendi görev tanımları ve fonksiyonları açısından birlikte ele alan, birbirlerine bağlayan, iş girdi ve çıktı faaliyetlerini baştan sona tüm gerekli birimlerin müdahil olması ile koordine eden, üretimde verimlilik ve iş takibinde kullanılan akıllı, yerli yeni bir kaynak yönetim sistemidir. Başlangıçta tekstil ve hazır giyim üretim tesislerinde kullanılabilecek şekilde geliştirilen yazılımın tüm üretim sektörlerine adapte edilebilmesi, hizmet verebilmesi ve verimliliği artıracak şekilde kullanılması mümkün olacaktır. Yazılım tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme depo, planlama, modelhane, kesimhane, dikimhane ve mamul depo gibi üretimle doğrudan ilgili farklı birimleri olduğu kadar, iç ve dış ticaret, satın alma, satış, bordro, insan kaynakları, idari birimler gibi ürünlerin ticaretinin gerçekleştirilmesine dayalı birimleri de içerecek şekilde geliştirilmiştir

No:53

fatihsalih@3kardesler.com.tr

Çalışan Sayısı:3

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri