AR-GE ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak.

Yörenin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek ve yerel sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek.

Bölgeye yabancı sermaye çekmek.

Nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek.

Üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel yakınlık yoluyla üniversite kampüslerine benzer, kompakt ve düzenli
planlanmış yaşam yerleşkelerinin oluşmasına öncülük etmek

Bulundukları çevre için modernizasyon ve gayrimenkul değerlendirici etki yaratmak.

Yarattıkları kaliteli istihdam sayesinde bulundukları çevrenin refah düzeyini arttırmak vb.

Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesini sağlamak.

AR-GE ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretiminde artış sağlamak ve bu tarz ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak.

Yüksek teknoloji kökenli firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek.

Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticaretleştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.

Firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak.

Akademik personel ve öğrenciler için iş ve danışmanlık fırsatları yaratmak.