Kurumlar Vergisi Muafiyeti


26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yasal zemini hazırlanmıştır.

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR–GE' ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete geçilmesinden itibaren 2023 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır.

Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından seçilen ve hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar uzatılabilir.

 

Gelir Vergisi Muafiyeti 


26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yasal zemini hazırlanmıştır.

Bölgede yer alan gelir vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR–GE' ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete geçilmesinden itibaren 2023 yılına kadar gelir vergisinden muaf tutulacaktır.

Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından seçilen ve hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar uzatılabilir.

 

KDV Muafiyeti 


Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren 5035 sayılı yasanın ilgili maddelerinde belirtilen yazılım firmaları KDV vergisinden muaftır.

Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.