Alki Arge Danışmanlık Bilişim Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti
Alki Arge Danışmanlık Bilişim Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti
 

Alki Arge Danışmanlık Bilişim Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti 2020 yılında KOSGEB tarafından desteklenen “Tıbbi Eğitim İçin Tüm Vücut Modeli Oluşturulması ve Online Eğitim” adlı proje ile birlikte kurulmuş ve Trakya TEKNOPARK  bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.  Tıp alanında eğitimin en büyük sorunlarından biri olan eğitim materyallerinden uygulama materyallerinin azlığı ve maliyetlerinin çok yüksek olması bu projenin çıkış noktasıdır. Gerek önlisans gerekse lisans hatta mezuniyet sonrası eğitimlerde kullanılmak üzere, eğitim kalitesini ve etkinliğini arttıracak maket, yazılım gibi eğitim materyallerinin hazırlanması, yer ve zamandan bağımsız olarak herkesin ulaşabileceği online eğitim portalının oluşturulması başlıca hedefimizdir. Bu sayede tıbbi eğitimlerde kalite artacak, standart sağlanacak ve kesintiye uğramayacaktır.

Bu proje ürünü ile öncelikle Türkiye’de bulunan tüm tıp ve sağlık fakültelerinde daha gerçekçi ve üzerinde uygulama yapmaya imkan veren eğitim materyali eksikliği giderilecektir. Bununla birlikte uluslararası pazarda da gerçekçi anatomik modeller olarak yer alınması planlanmaktadır. Çok yeni bir şirket olan Alki ülkemizde yetersiz ve büyük bir açık olan tıbbi ders materyalleri alanında büyük hedeflere sahiptir.