Emir Tahsin Kademoğlu
 

 

30 Yıllık deneyim ile kurulmuş olan firmamız değişik sektörlerde ihtiyaç haline gelen süreç yönetimi ve big data analizi çözümler üretmektedir.

Ürün hakkında kısa bilgi; Globalleşen dünyada orta ve büyük ölçekli firmaların üretim süreçleri, uluslararası birçok firmanın ortak çalışmasıyla Üretimin parçası olan bu firmalar kendi bünyesinde geliştirdiği veya 3. Parti olarak satın aldığı sektöründe uzmanlaşmış kullanmaktadırlar. Ancak bu uygulamaların hiçbiri tek başına sürecin bütününü yönetme becerisine sahip değildir. rekabetçi sektör ortamında ürün bazlı maliyet analizi, verimlilik ve finansal analizler gibi mekanizmalar efektif SubGATE, Machine Learning Motoru, Entegrasyon, BI ve Raporlama araçları ile uygulamaların merkezinde sağlayarak, firmaların karar mekanizmalarındaki verimliliği artırmak amacıyla web tabanlı olarak geliştirilecektir.