HERME Ar-Ge Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
HERME Ar-Ge Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
 

Vizyon: Herme Danışmanlık, sürdürülebilir, şeffaf, etik, hesap verebilir, uluslararası ticaret kurallarına uygun iş dünyasına destek olmayı hedefler.

Misyon: Herme Danışmanlık, sürdürülebilir iş dünyasının tanınırlığının arttırılması, bilişim teknolojilerine dayanan e-eğitim, iş dünyasındaki sorunlara çözüm arayan araştırmalar ile büyüyerek hedefe doğru ilerlemektedir.

Projenin Özeti: Denetim şirketinin amacı; denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyduğuna ve denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun olduğuna, ilişkin kendisine makul güvence sağlayan bir kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılığını sağlamaktır.

Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme, rapor tarihi veya öncesinde denetim ekibinin vardığı önemli yargıların ve raporu oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. Bu süreç, denetim şirketlerinde kaliteden sorumlu Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (www.kgk.gov.tr) tarafından belirlenen işletmeler ile borsada işlem gören işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ve varsa denetim şirketinin, kalitesinin gözden geçirilmesinin gerekli olduğuna karar verdiği diğer denetimler için uygulanır.

Denetim şirketlerinin kalitelerini ne şekilde takip edecekleri Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan KALİTE KONTROL STANDARDI 1 tarafından açıklanmıştır. Bu standart uluslararası standartlara uygundur. Bu standartların orijinali Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun alt komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

Projemizde denetim şirketlerinin uluslararası kalite kontrol standartlarını uygulamalarında yaşadıkları sorunlardan hareket ederek gerçekleştirilecek araştırma sonunda, Türk denetim şirketlerine özgü standartlar geliştirilerek Türkiye'de mevcut 15.000 bağımsız denetçi ve 100 bağımsız denetim şirketinin uygulayabileceği standartlar öngörülecek ve bunun için yazılım programı geliştirilecektir.

Projenin Ar-Ge Niteliği: Oslo Kriterlerine göre "dikkate değer bir yenilik unsurunun bulunması ve yeni uygulamalar tasarlamak"

Projenin Yenilikçi Yönü: Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında 5.000 bağımsız denetçinin ve 100 bağımsız denetçi tarafından denetlenen, 500 halka açık şirket ve 15.000 KOBİ'nin bağımsız denetim kalitesinin uluslararası standartlar kapsamında değerlendirilmesi ilk defa bir yazılım programı kapsamında gerçekleştirilecektir