KONSALT Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
KONSALT Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
 

 

2011 yılında kurulan Konsalt Bilgi Teknolojileri olarak teknolojinin ve teknoloji servislerinin insanların günlük hayatına, çalışma hayatına ve eğlence hayatına nasıl artılar katabileceğinin, nasıl daha iyi hale getirebileceğinin ve teknolojinin en ufak bir dokunuşunun insan yaşamına nasıl olumlu yansıtılabileceğinin üzerinde durmaksızın çalışıyoruz.

Ürün Hakkında Kısa Bilgi : Bilginin toplanması, analiz edilmesi, işlenmesi ve örgüt içinde dağıtılması, bilgi teknolojilerinin iş birimlerine sunduğu hizmet kalitesini direkt olarak etkilemektedir. Türkiye’de finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandığı mevcut konfigürasyon keşif araçları temel keşifleri gerçekleştirmekle birlikte özelleşmiş güvenlik sertifika keşiflerini detaylı bir şekilde gerçekleştirmede yetersiz kalmıştır. UCMDB’ye eklenti yazılarak firmalar için hayati öneme sahip olan dijital sertifikaların keşfinin gerçekleştirilmesi, yapılan keşif sonucu uygulama konfigürasyon kalemlerinin oluşturulması ve bunun sonucu olarak da sertifika değişikliklerinin raporlanması ve bilgilendirme mesajlarının atılmasıdır. Projede JAVA, PYTHON ve SQL gibi teknolojiler kullanılmıştır.

AppResponse Altyapısı Kullanarak Ağ Problem Takibi Yazılımı

Riverbed,Ağ Problemleri,wireshark,Uyg ulama Performans Yönetimi,pcap,kök sebep analizi