Nerma-Soft
 

- Nerma-Soft

Firmanızın muhtemel ERP projesi ile ilgili bilgi almak ve șirketimiz ile ilgili bilgi vermek üzere sizinle mail yoluyla irtibat kuruyoruz. Öncelikle kısaca șirketimizden bahsetmek isteriz.

Nerma Soft ve Yazılım, müșterilerine kurumsal kaynak planlaması - ERP, müșteri ilișkileri yönetimi - CRM, tedarik zinciri yönetimi - SCM konularında danıșmanlık, eğitim, yazılım geliștirme hizmetleri vermektedir.

ERP Proje danıșmanlarımızın 15 yılı așkın tecrübe ve bilgi birikimi ile firmanızı tanıyarak, analiz ederek ve sorunlarını tespit ederek birinci sınıf çözüm üretmek amacıyla titiz çalıșmalar yürütüyoruz.

Profesyonel hizmet anlayıșımızla, her yönü ile farklılığını, kalitesini ispatlamıș yazılımımız ile deneyimlerimizi birleștirmekte ve bu deneyimlerimizi kullanarak müșterilerimize hızlı, uygun maliyetli, kaliteli yazılım, danıșmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sorunlarınızın analizi, firmanızın ișleyiși hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra firmanız personelleri ile ortak çalıșmalar yürüterek üretimden satıșa, satın almadan insan kaynaklarına, finanstan ithalata kadar geniș bir yelpazede yer alan tüm bu ihtiyaçların firmanıza uygun bir șekilde projelendirip ișlevsel hale getiriyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müșterilerimizin ihtiyaçlarını mükemmel çözüm ve hizmet ile karșılamak,
  • Hız, kalite, azalan maliyetler ve verimlilik ile müșteri memnuniyetini attırmak șirketinizin geçmișteki bilgilerini analiz ederek geleceğe yönelik stratejik kararlar almanızı kolaylaștırmak,
  • Bütün çalıșanlarımızın ihtiyaçlarınıza hızlı ve kesin çözümler üretebilmesi için bilgi ve becerilerini attırmayı desteklemek ve teșvik etmek,
  • Müșterilerimizle birlikte karșılıklı iș birliği ve güven içerisinde çalıșıp verimliliğimizi arttırmak,

Kalite politikamızın esaslarını olușturur.

Bütün bu esasların gereği olarak müșterilerimizin ișlerini hızlandıracak, karar verme süreçlerinizi güçlendirecek, sizlerin geleceği daha net görmenizi ve güvenle bakmanızı sağlayacak öncü ve kapsamlı yazılım çözümleri üretmeyi ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.

Firmanızın ERP yazılım konusunda ihtiyaçları nelerdir, projelendirmede hangi uygulamaların kullanılabileceğini tespit edebilmemiz için mevcut durum ve yapınız ile ilgili son bilgileri bizimle paylașırsınız seviniriz.