Portuma Software Teknoloji Anonim Şirketi
Portuma Software Teknoloji Anonim Şirketi
 

Mobil, bilgisayar, konsül vb. oyunların içinde yer alan reklam alanlarının her türlü yazılımsal ve teknolojik altyapısının sağlanması ile küresel reklam dünyasında, yenilikçi ve vizyonel bir bakış açısıyla sektöre yön verme misyonuyla çalışıyoruz.


Faaliyet Alanları: Bı̇lgı̇sayar Programlama Faalı̇yetlerı̇: Sı̇stem, Verı̇ Tabanı, Network, Web Sayfası Vb. Yazılımları ile Müşterı̇ye Özel Yazılımların Kodlanması; Her Türlü Sistem, Teknoloji Ve Bilgisayar Donanımı Ve Yazılım Konusunda Her Türlü İşlemle Meşgul Olmak; Sistem Entegrasyonu, İnternet Programcılığı ve Her Türlü İnternet Servisleri; İnternet Üzerinden Ses Taşıması ve Ürünleri ve Bunlarla İlişkili Tüm Hizmetleri; Web Tasarım Web Tabanlı Uygulama Yerel ve Geniş Ağları Ürün ve Tüm İlişkili Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Alanında Hizmet Göstermek ve Her Türlü Ticari ve Teknik Konularda Sistem Güvenliği Yazılım ve Donanımları; Server, Bilgi Depolama Ve Yedekleme Çözümleri, Doküman Yönetimi ve Arşivleme Çözümleri; Proje Yönetimi ve Danışmanlık İşleri; İnternet Reklamları, Oyun ve Oyun İçi Reklamlar, Mobil Oyun Üretimi, Bilgisayar Oyun Üretimi, Konsol Oyun Üretimi, Mobil Oyun Reklamları, Konsol Oyun Reklamları, Bilgisayar Oyun Reklamları Faaliyetinde Bulunmak.

Sektör: Yazılım ve Bilişim

Çalışan Sayısı: 2

ENGLISH TRANSLATION OF TEXT;

 

PORTUMA SOFTWARE AND TECHNOLOGY ANONYM COMPANY

 

We work with the mission of guiding the sector with an innovative and visionary perspective in the global advertising world, by providing all kinds of software and technological infrastructure for advertising spaces in mobile, computer, console and similar games.

 

Areas of Service; Computer Programming Activities: System, Database, Network, Web Page etc. Coding of Customer-Specific Software; Being Busy with all kinds of systems, computer hardware and all type of process of software; System integration, internet programming and all kind kind of internet services; Voice over the internet, its products and all related services; Web design, web based application, local and wide networks products and all related services, Providing service in computer programming and system security software and hardware in all kinds of commercial and technical issues; Server, Information storage and Backup Solutions, Document management and archiving solutions; Project Management and consulting works; engaging in internet advertisements, game and in-game advertisements mobile game

production, computer game production, console game production, mobile game advertisements, console game advertisements and computer game advertisements.

 

Sector; Software and IT

 

Number of Employees; 2