R-IoT
 

R-IoT, IoT odaklı sektörel ve akıllı şehir çözümleri geliştiren bir bilgi teknolojisi şirketidir. Sürdürülebilirlik, akıllı şehirler, yapay zeka ve akıllı enerji için bireysel ve kurumsal ölçekte dijital dönüşüm çözümleri üretir.
R-IoT, IoT teknolojisini kullanarak sağladığı çözümleri ve süreçleri dijitalleştirir. Akıllı şehirlerin ve akıllı işletmelerin oluşturulmasını sağlar.
R-IoT is an information technology company that develops IoT focused sectoral and smart city solutions. It produces digital transformation solutions on individual and corporate scale for sustainability, smart cities, artificial intelligence, and smart energy.
R-IoT digitalizes the solutions and processes it provides using IoT technology. It enables the creation of smart cities and smart businesses.