Anasayfa - Teknopark - Hedefler

Trakya Teknopark

Hedefler

Trakya Teknopark Hedefleri

Trakya Teknopark'in temel hedefi, Türkiye'nin Ar-Ge ve İnovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmektir.

Günümüzde küresel rekabet edebilirliğin tek yolu Ar-Ge ve İnovasyondan geçmektedir. Dolayısıyla toplumda 'Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Kültürü'nün oluşturulması, ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluğudur. Teşvik ve desteklerin çoğalması, farkındalık çalışmalarının artması sayesinde gelişen toplumsal bilinç, yeni Ar-Ge şirketlerinin kurulmasında büyük rol oynamaktadır.

Teknoloji tabanlı bilgi ve know-how paylaşımının artmasıyla doğan sinerji, başarı oranı yüksek projelere katkıda bulunmakta; tüm bunların sonucu olarak da nitelikli işgücüne istihdam yaratılmaktadır. Aslında birbirlerinin gelişimine katkıda bulunarak büyüyen tüm bu yapı, Trakya Teknopark'ın oluşturduğu ekosistemi tarif etmekte; sonuçta da ulusal teknolojik katma değer olarak Türkiye'ye geri dönmektedir.

Trakya Teknopark, bünyesindeki ekosistemi oluşturmak, geliştirmek ve sürdürmek için gerçekleştirdiği faaliyetlerini şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Trakya Teknopark,

 • Trakya Üniversitesi'nin bilgi birikimini ve araştırma altyapısını Teknopark firmalarının kullanımına sunarak, akademik bilginin sanayiye aktarılmasına aracılık yapar,
 • Sanayideki gelişmeleri Üniversite ortamına taşıdığı için yeni işbirliklerine olanak tanır,
 • Akademisyenler tarafından şirket kurulmasını veya akademisyenlerin şirket ortağı olmalarını destekler,
 • 'Ön Kuluçka' ve 'Kuluçka' hizmetleri sunarak, yeni kurulan şirketlere başlattıkları Ar-Ge Projelerinin uzun ve emek-yoğun dönemlerinde destek olur,
 • İhtiyaca yönelik eğitim/seminerlerle veya danışmanlık hizmetleri ile şirketlerin gelişimlerine katkıda bulunur,
 • Bir Ar-Ge projesinin ihtiyacı olan tüm altyapı ve üstyapı imkânlarını sunar,
 • Bölgesinde istidam edilen tüm personele keyifli ve verimli bir çalışma atmosferi sunmak amacıyla sosyal olanaklar sağlar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasındaki muafiyetlerin şirketler tarafından kullanılmasını sağlar; yetkili kamu mercilerine süreci raporlar,
 • Akademisyenlerin, öğrencilerin ve nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmelerine olanak tanır, onların gelişimine katkıda bulunur,
 • Tüm paydaşlar arasında ve uluslararası alanda sinerjinin oluşumuna önayak olur,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik konularında toplumsal farkındalık yaratır.