Anasayfa - Teknopark - Mevzuat

Trakya Teknopark

Mevzuat

Vizyonumuz

Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, inovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunmak.

İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.

Bilgi Teknolojileri Merkezi : Trakya Teknopark, bilgi teknolojilerinin diğer ileri teknolojilerle birleştiği bir konsantrasyon merkezi olmayı ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltmayı hedeflemiştir.

Uluslararası Bir Platform: İleri teknoloji ürünlerinin yurt dışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Teknopark'ta yer alan kuruluşlar, başta ulusal olmak üzere çeşitli uluslararası finans imkânlarına ve hibe kaynaklarına da tek merkezden ulaşma imkânına kavuşurlar.

Sanat, Kültür ve Teknolojinin Bütünleşmesi: Trakya Teknopark sadece bir sanayi bölgesi niteliğinde değil, tüm teknopark genelinde sanat ve kültürle beslenen bilimsel ve teknolojik bir merkez niteliğindedir.

Edirne'nin Gurur Duyulan Markası: Yurt dışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik edici, yenilikçi kültürü ve şirketler arası sinerjiyi artıran mekanizmaları, Trakya Teknopark’ın, hem dünyada, hem de Türkiye'de prestij ve güven uyandıran bir marka olmasını sağlamıştır.

Misyonumuz

Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, inovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunmak.

İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.