Nasıl Başvurulur?

Başvuru Genel Bilgiler


Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında, gerek Bölgenin gerekse ilgili mevzuatın getirdiği avantajlardan faydalanarak faaliyet göstermek isteyen bütün girişimci firmalar bu bölümde detaylı olarak açıklanan başvuru prosedürü tamamlamak durumundadır.

Başvuru prosedürü girişimcileri istenilen bilgi ve belgeleri en kısa ve en efektif şekilde tamamlamalarına yönelik olarak planlanmıştır. Bu kapsamda Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer almak isteyen girişimci firmaların başvurularının yapılmasından Trakya Teknopark’ta faaliyete başlamalarına kadar geçen süreç aşağıda linkler içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

 

  1. Ön Başvuru - Buraya Tıklayın
  2. Esas Başvuru
  3. Değerlendirme Süreci

 

Girişimci firmaların statüsünden, finansal kaynaklarından ve büyüklüklerinden bağımsız olarak her büyüklük ve çeşitte kurulmuş olan girişimci firmaların eşit ve objektif bir şekilde süreçleri tamamlamaları amacıyla bu süreçlerde uygulanacak prosedürler ve bu süreçlerde kullanılan formlar oluşturulmuştur.