Trakya Teknopark Şirket Yapısı


27 Mart 2008 tarihinde kurulmuş olan Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. aşağıdaki ortaklık yapısına sahiptir.

- Trakya Üniversitesi Rektörlüğü % 80

- Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü % 10

- Edirne Ticaret ve Sanayi Odası % 5

- Edirne Ticaret Borsası % 5

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş., 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde (Kabul Tarihi:19.06.2002, Resmi Gazete No. 24790) belirtildiği üzere bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesinden sorumludur.

Bunun dışında görev ve sorumlulukları arasında aşağıdakiler yer alır:

Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimcilerin taleplerinin değerlendirilerek uygun bulunanlara yer tahsisi yapılması,
Arazi kullanımı ve bu arazilerdeki yapı ve tesislerin inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetimi,
Bölgede gerekli hizmetlerin tespiti, temini, fiyatlandırılması ve kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması,
Girişimcilerin ve üçüncü şahısların amaca aykırı faaliyetlerinin tespiti ve gereğinin yapılması.

Trakya Teknopark KEP Adresi : trakyateknopark@hs04.kep.tr