Teknopark TTO

 TTO, entelektüel sermayenin ürün/hizmet çıktısı haline gelebilmesi için gereken bütün destekleri vermeyi amaçlayan üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan ve ekonomiye yüksek katma değer yaratan yapıdır. Entelektüel sermayenin ürüne dönüştürülmesi için bütün süreçleri yöneten gerekli rehberlik, projelendirme, mentorluk gibi faaliyetleri yürüten ve koordine eden TTO bünyesinde akademisyenlere, girişimcilere, öğrencilere ve yatırımcılara destek vermektedir.

Fırsatlar

  • Girişimcilik, Şirketleşme ve Rehberlik
  • Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri
  • Üniversite Sanayi İşbirliği
  • Eğitim, Farkındalık ve Tanıtım
  • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları