• video_typing_cover
  GİRİŞİMLERİNİZE
  AR-GE İMKANI
  SUNUYORUZ
 • video_typing_cover
  BULUŞLARINIZI
  TİCARİ DEĞERE
  DÖNÜŞTÜRÜYORUZ
 • video_typing_cover
  FİKİRLERİNİZİ
  KORUMA ALTINA
  ALIYORUZ

Bizden Haberler

Tüm Haberler

Trakya Teknopark Firmaları

Tüm Firmalar

Türkiye’de girişimcilerle yatırımcılar arasındaki en aktif köprü olan Kuluçka Merkezleridir. Kurulan kuluçka merkezleri, fikirlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm destekleri sağlıyor. Bu destekler temel iş yeri ihtiyaçlarından hukuki danışmanlığa kadar uzanıyor. Trakya Üniversitesi Teknopark içinde kurulan Trakya Köprü Kuluçka merkezimiz 2014 Mart ayında yeni dönem başvurularını aldı ve yeni girişimleri sektöre kazandırmaya hazırlanıyor.

TrakyaTTO, ticari Ar-Ge projelerinin, bireysel danışmanlık projelerinin ve sanayi hizmetlerinin geliştirilmesine, proje çıktılarıyla ilgili entelektüel varlık süreçlerinin takibine destek verir. TrakyaTTO, ayrıca proje çıktılarının teknoloji ve işletme alanında uygulanması fırsatını sağlar ve üniversitelerde geliştirilen teknolojilerin ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesine destek olur.

Trakya Teknopark - Edirne’de, üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülmekte olan Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarını, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni teknolojileri üretmek ve endüstriyel üretime aktarmak amacıyla 20 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde (Kabul Tarihi:19.06.2002, Resmi gazete No.24790) belirtildiği üzere bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesinden sorumludur. Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyona dayalı teknolojik alt yapısını güçlendirmek amacıyla hizmet vermekte olan Trakya TEKNOPARK, Üniversitemiz öğrencilerine çalışma ve staj imkânı da tanımaktadır.

TİM-TEB Girişim Evleri’nin amacı, bulunduğu il genelinde yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli de olan girişimcileri ve girişimci işletmeleri geliştirmek, güçlendirmektir. Bu amaçla bugüne kadar uygulanan programlar girişimcilere ve teknolojik şirketlere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
Girişimciler, TİM – TEB Girişim Evi’ni ofis olarak kullanabildikleri gibi, kurumsal web sitesi oluşturma desteği, marka-patent-fikir hakları ile ilgili olarak danışmanlık desteği, müşteri-yatırımcı buluşmaları düzenleme, network sağlama gibi olanaklardan da faydalanmaktadırlar.
TİM-TEB Girişim Evi Programlarının Katkıları
 • Girişimcilik potansiyelini yaygınlaştırır.
 • Devlet desteklerine etkili bir şekilde ulaşmayı sağlar.
 • Teknoloji firmalarının büyümesini ve ihracat çabalarını destekler.
 • Yeni kurulan şirketlerin başarısını arttırır.
 • Teknoloji firmalarının girişimciliğini geliştirir.
 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin yurtiçi ve yurtdışı platformlara ulaşmasını sağlar.
 • Girişimci ve teknoloji firmalarının finansal ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle yönlendirir.
 • İş dünyası ile girişimcilerin iş birliğini geliştirir.
 • Yatırımcı potansiyelini artırır, girişimci-yatırımcı ilişkilerini destekler.
Programlar,
 • İş fikri olmayan girişimci olmak ve tasarımcı düşünce yöntemlerini öğrenmek isteyen öğrenciler için ‘’Wake Up Programı’’
 • Henüz şirket kurmamış fikri aşamasında olan öğrenci ve akademisyenlere yönelik gerçekleştirilen; ‘’Üniversitelerde Girişimcilik Dersleri ve 1601 Programına Bağlı Lets Up Programı’’
 • TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Desteğine başvurmak isteyen iş fikri sahiplerine yönelik ‘’Step Up Programı’’
 • Tanıtımlı ürün/hizmet geliştirme çabası içerisinde bulunan, AR&GE faaliyetlerinin yanı sıra il satış çabası içerisinde olan cirosu 500 bin TL’yi aşmayan işletmeler için ‘’Start Up Programı’’
 • Büyüme çabası içerisinde olan cirosu 500 bin TL ve 5 milyon TL ciro aralığında olan teknolojik firmalar için ‘’Level Up Programı’’
 • Türkiye’de pazarını oluşturmuş ancak dünyaya açılmak isteyen cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan firmalar için ‘’Grow Up Programı’’
 • Katma değerli ürün ihracatı yapan ve büyümeyi hızlandırmayı amaçlayan firmalara yönelik ‘’Stratejik Büyüme Analizi’’ gerçekleştirilmektedir.

 

Firmalarımızın Sektörlere Göre Dağılımı

%
BİLİŞİM
%
MAKİNE
%
ENERJİ
%
ELEKTRONİK
%
İNŞAAT
%
DİĞER