Bizden Haberler

tüm haberler için tıklayınız...


Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. , Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Edirne’de Trakya Üniversitesi Tematik Teknopark Fizibilite Raporunun Hazırlanması için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Devamı için tıklayınız...
KOSGEB Edirne İl Müdürü Bedri Döngel'den Ziyaret

KOSGEB Edirne İl Müdürü Bedri Döngel 22 Kasım 2016 tarihinde Trakya Teknopark’ı ziyaret etti. Trakya Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık ile yapılan görüşmede, Avrupa KOBİ Haftası olması sebebiyle, bilgi paylaşımı ve kurumların karşılıklı işbirliği üzerine görüşüldü. 

Devamı için tıklayınız...
Lüleburgaz Belediyesi'nden Ziyaret

Lüleburgaz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü İbrahim Zengin, Tesisler Müdürü Samet Servet ile Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Işık Ocaklı ve beraberinde Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanları bizleri ziyaret ettiler.

Devamı için tıklayınız...

İlanlar


Kuluçka Merkezi

Türkiye’de girişimcilerle yatırımcılar arasındaki en aktif köprü olan Kuluçka Merkezleridir. Kurulan kuluçka merkezleri, fikirlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm destekleri sağlıyor. Bu destekler temel iş yeri ihtiyaçlarından hukuki danışmanlığa kadar uzanıyor. Trakya Üniversitesi Teknopark içinde kurulan Trakya Köprü Kuluçka merkezimiz 2014 Mart ayında yeni dönem başvurularını aldı ve yeni girişimleri sektöre kazandırmaya hazırlanıyor.

Trakya TTO

TrakyaTTO, ticari Ar-Ge projelerinin, bireysel danışmanlık projelerinin ve sanayi hizmetlerinin geliştirilmesine, proje çıktılarıyla ilgili entelektüel varlık süreçlerinin takibine destek verir. TrakyaTTO, ayrıca proje çıktılarının teknoloji ve işletme alanında uygulanması fırsatını sağlar ve üniversitelerde geliştirilen teknolojilerin ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesine destek olur.

Trakya Teknopark

Trakya Teknopark - Edirne’de, üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülmekte olan Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarını, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni teknolojileri üretmek ve endüstriyel üretime aktarmak amacıyla 20 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde (Kabul Tarihi:19.06.2002, Resmi gazete No.24790) belirtildiği üzere bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesinden sorumludur. Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyona dayalı teknolojik alt yapısını güçlendirmek amacıyla hizmet vermekte olan Trakya TEKNOPARK, Üniversitemiz öğrencilerine çalışma ve staj imkânı da tanımaktadır.

Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi, Edirne merkezli bir devlet üniversitesidir. 1973 senesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesine bağlı Edirne Tıp fakültesiyle ilk adımları atılan, 20 Temmuz 1982’de kuruluşunu tamamlayan Trakya Üniversitesi 12 fakültesi, 4 enstitüsü, 6 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvarı, 13 uygulama ve araştırma merkezi, 1 anaokulu, 4 bölümü ve 26 bin öğrencisi vardır. Trakya Üniversitesi Türkiye'nin Balkanlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesinde bölge üniversitesi rolünü üstlenmiştir. Sadece bilimsel gelişmelerle değil; kültürel, sanatsal ve sportif başarılarla da adından söz ettiren Trakya Üniversitesi, Trakya Bölgesi’nde kara, su, toprak kirliliği başta olmak üzere çevre problemlerini araştırmak, kontrol etmek, çözüm önerileri üretmek amacı ile sanayi çevreleri, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerde bulunan ve Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Projesini başarıyla tamamlayıp Çevre Bakanlığı’na sunan, Avrupa Konseyi 2004 Yılı Avrupa Müze Ödülü ile müzecilik anlamında çok ciddi adımlar atan ve ülkemizin tüm dünyada adının duyulmasında etkin rol oynayan bir üniversitedir; ayrıca Türkiye’de ilk defa öğrenci temsilciliği seçimi yapılan üç üniversiteden biridir. Araştırma Görevlisi ve Öğrenci Temsilciliği Sistemi ile seçilen öğrenciler ve araştırma görevlileri senato ve yönetim kurullarında öğrencilerin ve araştırma görevlilerinin fikirlerini ve isteklerini iletme olanağına sahiptir. Üniversitenin Tıp, Biyoloji, Mühendislik ve Tarih Bölümleri yüksek standartlara sahiptir.

Şirket Yapısı


27 Mart 2008 tarihinde kurulmuş olan Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. aşağıdaki ortaklık yapısına sahiptir.
-Trakya Üniversitesi Rektörlüğü % 80
-Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü % 10
-Edirne Ticaret ve Sanayi Odası % 5
-Edirne Ticaret Borsası % 5
Trakya Teknopark Yönetici A.Ş., 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde (Kabul Tarihi:19.06.2002, Resmi Gazete No. 24790) belirtildiği üzere bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesinden sorumludur.
Bunun dışında görev ve sorumlulukları arasında aşağıdakiler yer alır:
Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimcilerin taleplerinin değerlendirilerek uygun bulunanlara yer tahsisi yapılması,
Arazi kullanımı ve bu arazilerdeki yapı ve tesislerin inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetimi,
Bölgede gerekli hizmetlerin tespiti, temini, fiyatlandırılması ve kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması,
Girişimcilerin ve üçüncü şahısların amaca aykırı faaliyetlerinin tespiti ve gereğinin yapılması.


Firmalar


tüm firmalar için tıklayınız...